Vi kan garantere at ingen av våre produkter inneholder dårlig fiskeolje. Vi har et selvpålagt krav til oksideringsnivået i våre produkter som er betydelig strengere enn dagens standard.